Forsiden  |  Kalender  |  Køb og salg  |  Debat  |  Boligmarked  |  Billeder
Sdr. Vium Sogneforening
 
 

Sogneforeningens formål er at varetage sognets interesse og følge dets udvikling. På den baggrund kan foreningen tage initiativ til projekter der medvirker til at Sdr. Vium er et godt sted at bo. Læs vedtægter her.

Sogneforeningen arrangerer Sct. Hans fest og juletræstænding. Desuden er det sogneforeningen der driver denne hjemmeside, udgiver lokalbladet Sdr. Vium Nyt, står bag flagalléen samt har kontakt til kommunen ang. lokalplaner m.m.

Bestyrelsen

John F Jacobsen Formand Tlf. 30278860    22548860 
Aage Ottosen Næstformand Tlf. 21256519
Dorthe Nielsen Sekretær Tlf. 23304049
Karl Erik Christiansen Kasser Tlf. 40468012
Jeanne Herseth   Tlf. 21489832
Eva Bentin Suppelant Tlf. 60217110

Bliv medlem at sogneforeninge

Alle kan blive medlem af sogneforening. Det er vigtigt at vi har bred tilslutning, så vi kan tale hele sognet sag. Det er op ad bakke at være landdistrikt i disse år. Vi er nød til at stå samme og kæmpe for at der også fremover skal være liv i Sdr. Vium.

Medlemmer uden for sognet får Sdr. Vium Nyt tilsendt mod et porto tillæg på kr. 80,-. Der opkræves kontinget via Sdr. Vium Nyt i første kvartal. Derudover kan man melde sig ind ved at bruge kontakt formularen på sdrvium.dk.

Kontinget: Enlige: kr. 50,- pr. år, par kr. 100,- pr. år. By pedeller kr. 50,- pr. år.

Sogneforenings konto: Reg nr. 7789 konto 4001609


Sidst opdateret 7. april 2017