Forsiden  |  Kalender  |  Køb og salg  |  Debat  |  Boligmarked  |  Billeder
Kirkens historie
  Kirkens kor og skib, der er lavet af smukt tilhuggede granitkvadre i den romanske stil, stammer fra omkring begyndelsen af 1200-tallet. Syddøren er endnu i brug, mens norddøren er tilmuret og ses indvendig som en blænding.

Under det nuværende gulv er der fundet rester af et tidligere gulv af røde fliser og munkesten, ligesom der er fundet blysmeltegruber ved indgangsdørene, så kirken har derfor nok haft blytag fra første færd. Det oprindelige alterbord findes bag et panel af fyrretræ. Det er bygget af granit, tuf og al.

Restaurering af Kirken

Desværre var fundamentet (marksten og jordfyld) under kirkens mure ikke i stand til at bære den store vægt, og for nogle år siden begyndte især korets østgavl at skride ud. Årsagen hertil er nok det ret dårlige fyld, sammen med vor tids grundvandssænkning. Kirken blev derfor lukket i september 1978 og et omfattende restaurerings- og fundamenteringsarbejde tog sin begyndelse. Under dette arbejde er der bl.a. fundet spor af kalkmalerier på kirkens nordvæg. Der blev også fundet grave, der lå inde under kirkemuren, så stedet har fra meget gammel tid været begravelsesplads for egnen. Kirken blev genindviet 1. søndag i advent 1979. 

Kirken fremtræder i dag som en usædvanlig velbevaret og nænsomt restaureret sognekirke.


Sidst opdateret 24. december 2011