Forsiden  |  Kalender  |  Køb og salg  |  Debat  |  Boligmarked  |  Billeder
Aktuelt

 

 

Vindmølleområder omkring Sdr. Vium i høring

23. septeber 2013. Kommunen har nu sendt debatoplæg for vindmølleområderne ved Galgebjerge og Lønborghede i høring frem til 11. oktober. Du finder debatoplæget her: Lønborghede og Galgebjerge.


Flere vindmøller på vej til Sdr. Vium

26. sepember 2012. Der har længe været rygter om flere vindmøller på vej til sognet. Sogneforeningen har prøvet af finde ud af hvad der er hold i. Det ser ud til at der er 2 store projekter på tegnebrættet:
 
Lønborg Hede
Området med de eksisterende 7 møller foreslås udvidet til en vindmøllepark med i alt 20 møller. Udvidelsen består i at sætte 13 nye mølle op omkring de eksisterende. Det er et stort projekt der inddrager flere ejendomme i området.
 
 
Galgebjerge
Der påtænkes opført en vindmøllepark på 10 til 12 møller. De tænkes rejst i to rækker parallelt med Galgebjergevej omtrent fra sognegrænsen og i retningen mod vest.
 
Der skal for begge områder laves VVM redegørelse og lokalplaner, som hver for sig vil komme i offentlig høring.

Hilsen Sogneforeningen

Fremtidsværksted

26. november 2011. Dato er nu fastsat til torsdag den 19. januar. Sæt kryds i kalenderen!

Sogneforeningen er i gang med at planlægge et fremtidsværksted. Det er en metode eller mødeform til at få ideer, drømme og projekter frem, som kan blive til gavn for sognet. Hvad kan vi gøre for at Sdr. Vium også er et godt sted at bo i år 2020?

Gode ideer og projekter er særligt velkomne i 2012, hvor vi ved der tilfalder sognet vindmølle-penge.

Mere information følger. Men tænk allerede nu på ideer…

Hilsen Sogneforeningen


Så kom Sdr. Viums hjemmeside i luften!

1. juni 2011. Efter over et års forarbejde er landsbyportalen for Sdr. Vium endelig i luften. Siden er blevet til med 50% støtte via kick-start midler fra landdistriktsrådet i Ringkøbing - Skjern kommune.

Der vil i den kommende tid blive lagt mere og mere indhold på siden. Vi vil gerne have alle foreninger i Sdr. Vium aktivt med. Det er nemlig jer der gør siden levende. Kontakt Jakob Trelborg (96 48 89 13) for mere information om hvordan I kommer i gang som forening. Brug evt. kontakt linket på hjemmesiden.

Tilmeld dig som bruger og få flere muligheder. Så kan du sætte noget til salg, skrive i kalenderen, få tilsendt fotos eller svare på en debat tråd.

Hilsen Sogneforeningen


Butikken er vores uformelle mødested

31. maj. 2011. Sdr. Vium - her er der liv skriver vi på byportene. Det er ikke bare en tør konstatering men en målsætning, der til stadighed skal kæmpes for.

At sognets butik er vigtig, fandt vi først rigtig ud af, da vi i en periode stod uden. Her gik det op for os, at butikken ikke kun handler om det daglige indkøb. Butikken har også en social funktion, som er vigtig for vores identitet som landsby.

Butikken er sognets uformelle mødested. Her møder man andre, som man i hvert fald har ét tilfælles med. Vi bor og lever alle i Sdr. Vium sogn. Man hilser måske bare med et nik, får en snak, hører det sidste nye, får aftalt kørsel for ungernes weekendtur osv. Det er alt sammen vigtig for vores fællesskabsfølelse af at bo i et lille lokalsamfund.

Det står efterhånden klart, at der ikke er grundlag for en traditionel købmandsbutik i Sdr. Vium. Men der tegner sig et nyt billede af en butik, som i høj grad er baseret på frivillig hjælp. Det er spændende og mange personer er aktive med forskellige opgaver omkring butikken. Og det er faktisk meget hyggelig at hilse på naboen, som måske står bag disken søndag morgen.

Det er den lilles kamp mod de store - og sikkert imod alle fremtidsforskeres forudseelser. Men sognet har brug for butikken.

Vi vil gerne opfordre alle i sognet til at stå sammen om vores lokale butik. Kom i butikken. Læg den handel i butikken, der giver fornuft for jer.

Der skal ikke ændres på byportenes slogan - for her vil vi have liv!

Jakob Trelborg, Sdr. Vium Sogneforening

 


Sidst opdateret 12. januar 2016