Forsiden  |  Kalender  |  Køb og salg  |  Debat  |  Boligmarked  |  Billeder
Udvalg for almen støtte

 

Lønborg Hede Vind ApS, som omfatter de 7 vindmøller ved Lønborg-hede, ønsker årligt at donere 100.000 kr. til deling mellem Lønborg-Vostrup, Hemmet og Sdr. Vium. I den forbindelse er der nedsat et udvalg der skal fordele midlerne for Sdr. Vium. Udvalgets navn er "Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn".

Se vedtægter

Udvalget består af:
Jann Ove Pagaard (Formand)
Kristen Pagaard Nielsen (Næstformand)
Kurt Rahbek (Kasserer)    
Jakob Trelborg (Sekretær)
Brian Sørensen (Menigt medlem)
 
Årligt får udvalget godt 33.000 kr. til udbetaling. Ansøgningsfrist for støtte er den 1. april. Der kan dog i helt særlige tilfælde behandles og udbetales midler uden for denne officielle ansøgningsfrist.
 
Ansøgning om støtte:
Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at søge om støtte. Formålet med udvalget er: 

”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.”

Ansøgninger skal som minimum indeholde følgende:
  • Identifikation af hvem der søger, adresse og gerne mail adr.
  • Redegørelse for hvad der søges støtte til samt beløbets størrelse
  • Samlet budget for det ansøgningsberettigede tiltag, herunder også eventuel egenbetaling fra foreningen
  • Tidsplan for gennemførelse
  • Eventuelle positive/negative påvirkninger for andre udover foreningens medlemmer
  • Andre relevante oplysninger som er nødvendige for at kunne bedømme ansøgningen
Ansøgningen sendes til udvalgets formand:
 
Jann Ove Pagaard
Lynevej 10, Sdr Vium
6893 Hemmet
 
Tlf: 97 37 50 89
 
 
 

 

Sidst opdateret 17. januar 2018